Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň Európskej rady pre inovácie (EIC)


Začiatok: 13. 12. 2022 09:30

Koniec: 13. 12. 2022 16:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Európska rada pre inovácie (EIC) pozýva všetkých potenciálnych žiadateľov a záujemcov na Informačný deň EIC, ktorý sa uskutoční v online formáte dňa 13. decembra 2022. Dozviete sa novinky a detaily Pracovného programu EIC na rok 2023 a zároveň získate informácie o doterajších výsledkoch EIC.

EIC s rozpočtom 10,1 mld. EUR (2021 – 2027) je jedným z najvýznamnejších hráčov na poli inovačného ekosystému v Európe. Poskytuje pomoc a podporu výskumníkom a inovátorom na ich ceste „od nápadu až po komercionalizáciu technológie“ v troch schémach:

EIC Pathfinder: Od excelentného výskumu k prelomovým technológiám;
EIC Transition: Od prelomových technológií k disruptívnym inováciám;
EIC Accelerator: Pre MSP a startupy – Od disruptívnych inovácií k škálovateľnému biznisu na globálnej úrovni.

Na Informačnom dni EIC sa dozviete aktuálne informácie zo všetkých troch schém EIC.

Program podujatia:

Link na online stream podujatia

V prípade záujmu o výzvy EIC, kontaktujte príslušné NCP pre EIC na Slovensku.

Zverejnené 29. 11. 2022, PSZU

Pridať do Google Calendar