Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň Európskej rady pre inovácie


Začiatok: 22. 02. 2022 09:30

Koniec: 22. 02. 2022 16:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Európska rada pre inovácie pozýva všetkých záujemcov o účasť v jej schémach na svoj informačný deň, ktorý sa uskutoční v utorok 22. februára 2022. S rozpočtom viac ako 10 mld. EUR hrá EIC dôležitú úlohu v podpore európskeho inovačného ekosystému. Poskytuje financovanie a služby pre akceleráciu podnikania výskumníkom a firmám na ich ceste od základnej idei až po vstup na trh a podporuje najmä deep-tech inovácie.

Informačný deň prinesie novinky o tom, čo prináša nový pracovný program EIC na rok 2022. Ponúkne aj detailnejší pohľad na tri hlavné schémy EIC:

  • EIC Pathfinder pre pokročilý výskum prelomových technológií
  • EIC Transition pre posun výsledkov výskumu k inovačným príležitostiam
  • EIC Accelerator pre individuálne firmy na dovývoj a škálovanie prelomových inovácií s vysokou mierou rizika a vysokým potenciálom dopadu

Počas podujatia bude možné klásť rečníkom otázky prostredníctvom platformy Sli.do (#EIC).

Na akciu sa nie je nutné registrovať, bude streamovaná cez Youtube.

Program podujatia

Zdroj: EISMEA, zverejnené: 16.2.2022, autor: lda

Pridať do Google Calendar