Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň EK – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 07. 12. 2021 09:30

Koniec: 07. 12. 2021 16:45

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska Komisia

Miesto konania: online
Európska komisia organizuje dňa 7. decembra 2021 Informačný deň pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť programu Horizont Európa. Otvorenie výziev pre tento klaster je predbežne plánované na 20. januára 2022.

Klaster 2 má za cieľ napĺňať priority EÚ zamerané na posilnenie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Podujatie sa uskutoční online a bude sa venovať predovšetkým aktuálnym informáciám k výzvam na predkladanie žiadostí na rok 2022.

Prezentované budú výzvy v týchto oblastiach/destináciách:

Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných

Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Destinácia 3 – Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Očakáva sa, že všetky témy v rámci Klastra 2 budú zahŕňať spoločenské a humanitné vedy a rodový rozmer.

Na podujatie nie je potrebné sa vopred registrovať.

Brokerage Event pre Klaster 2  je plánovaný na 8. decembra 2021.

Program a odkaz na sledovanie podujatia.

Pre viac informácií ku klastru môžete kontaktovať príslušné NCP na Slovensku.

Zdroj: EK, 19.11.2021, elz

Pridať do Google Calendar