Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné dni programu Horizont Európa ku Klastru 4


Začiatok: 12. 12. 2022 09:00

Koniec: 14. 12. 2022 16:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Počas 12. – 14. 12. 2022 sa uskutočnia informačné dni možnostiach financovania v rámci výziev na nasledujúci rok 2023 pre pracovný program Horizont Európa – klaster 4 „Digitalizácia, priemysel a vesmír“. Cieľom tohto klastra je realizovať ciele zo strategického plánu, ktorými sú:

  • klimaticky neutrálna, obehová a digitalizovaná výroba,
  • zvýšená autonómnosť v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel,
  • špičkové dátové a počítačové technológie,
  • digitálne a rozvíjajúce sa technológie konkurencieschopné a v zhode so Zelenou dohodou,
  • otvorená strategická autonómnosť pri vývoji, zavádzaní a využívaní globálnych vesmírnych infraštruktúr, služieb, aplikácií a údajov,
  • etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií zameraný na človeka.

Rečníci z Európskej Komisie budú hovoriť o hodnotení a procese udeľovania grantov či o výzvach s tým spojených. Účastníci sa dozvedia ako vypracovať úspešné návrhy a rečníkom budú môcť klásť otázky. Program podujatia spolu s možnosťou registrácie nájdete tu.

V dňoch 14. – 16. 12.2022 sa môžete zúčastniť aj Brokerage Eventov klastra 4 po tematických oblastiach.

Online brokerage Space 8 December
Online brokerage  Industry 14 December
Online brokerage Digital 15-16 December

Viac informácií:

Zverejnené 16.11.2022, Slord

Pridať do Google Calendar