Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné dni k výzvam misií EÚ na rok 2024


Začiatok: 25. 04. 2024 09:30

Koniec: 26. 04. 2024 17:15

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Informačné dni venované piatim misiám EÚ v rámci programu Horizont Európa sa budú konať 25. a 26. apríla 2024 na platforme komunity pre výskum a inovácie (The research and innovation community platform).

Informačné dni budú zahŕňať sériu online zasadnutí počas dvoch dní o nových výzvach publikovaných v pracovnom programe pre jednotlivé misie v rámci Horizont Európa na rok 2024 (Horizon Europe Work Programme 2024) :

Cieľom nových výziev je vytvoriť nové možnosti financovania projektov, ktoré pomôžu dosiahnuť ambiciózne ciele misií EÚ v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia, a podporiť úplnú realizáciu misií v súlade s ich plánmi. Okrem toho budú na osobitnom stretnutí predstavené výzvy v rámci prierezových činností, ako aj výzvy v rámci cieľa Nový európsky Bauhaus.

REGISTRÁCIA

 

Zdroj: CINEA, 3.4.2024, mit

 

Pridať do Google Calendar