Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné dni Európskeho obranného fondu EDF 2024


Začiatok: 28. 05. 2024 09:00

Koniec: 29. 05. 2024 18:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko

Odkaz: https://2024.eu-defence-fund-info-days.eu/edf-info-days-2024/5427359?i=IlseLJYDVqzJyv_xRODIEWLXT9s7rN6t
Zložka Európskej komisie pre obranný priemysel a vesmír pripravila opätovne informačné dni EDF 2024, ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. – 29. mája 2024 v hybridnej forme, a to osobne v Bruseli aj online. Ide o informačné a kontaktné podujatie, na ktorom sa okrem iného predstavia výzvy na predkladanie návrhov EDF 2024.

V prvý deň budú predstavené výzvy a vysvetlí, ako sa do nich zapojiť.

Druhý deň bude venovaný sprostredkovateľskému a matchmakingovému podujatiu vrátane predstaveniu prezentácií.

Výzvy na prelomové technológie umožňujú vytvorenie menších konzorcií (najmenej dva subjekty z dvoch členských štátov alebo pridružených krajín), zároveň príjemcovia a subdodávatelia musia mať sídlo v EÚ a ich výkonná riadiaca štruktúra musí byť v EÚ.

 

Pre koho je určený EDF?

Pre každý subjekt, ktorý má záujem o výzvy EDF a spoluprácu s inými európskymi aktérmi v oblasti obrany, vrátane: pre priemysel ako sú veľké podniky, podniky so strednou kapitalizáciou a MSP, výskumné a technologické organizácie, investori, univerzity, podnikateľské združenia, verejný sektor/vnútroštátne orgány, medzinárodné organizácie.

ČO je EDF?

EDF je nástroj EK na podporu výskumu a vývoja v oblasti obrany.

Jeho hlavnými cieľmi sú:
– Podporovať spoluprácu medzi spoločnosťami vrátane MSP a výskumnými subjektmi v celej EÚ,
-Podporiť rozvoj obranných spôsobilostí prostredníctvom investícií,
-Pomáhať spoločnostiam EÚ vyvíjať špičkové a vzájomne použiteľné obranné technológie a vybavenie.

 

Pracovný program EDF na rok 2024 sa zaoberá celkovo 32 témami výziev, ktoré sú rozdelené do 6 tematických výziev na predkladanie návrhov, 2 netematických výziev na predkladanie návrhov a 2 akcií na podporu Aliancie pre obranné zdravotnícke protiopatrenia.
EDF poskytne v rokoch 2021 – 2027 spolu až 8 miliárd EUR na obranný výskum a vývoj vo všetkých operačných a technologických oblastiach (pozemná, námorná, vzdušná, vesmírna, kybernetická, informačná, energetická, materiálová, CBRN atď.) prostredníctvom ročných pracovných programov. Pracovný program EDF na rok 2024 bol zverejnený 15. marca aj s dodatkami.
EDF podporí projekty v kritických oblastiach obrany, ako je boj proti hypertonickým strelám, vývoj širokej škály bezpilotných prostriedkov vo vzduchu a na zemi, ako aj bezpečná vesmírna komunikácia. Pripravuje tiež pôdu pre obranné systémy novej generácie, ako sú vrtuľníky a stredne veľké nákladné lietadlá.
Okrem toho pracovný program poskytuje širokú škálu podporných opatrení na podporu inovácií a inkluzívnosti v oblasti obrany prostredníctvom programu EÚ pre obranné inovácie (EUDIS) s celkovými finančnými prostriedkami vo výške 225 miliónov EUR. Patria sem technologické výzvy v oblasti vesmíru a senzorov, výzva na spin-in v rámci kategórie akcií „Materiály a komponenty“ a výzva s pod výzvou (kaskádové financovanie) pre začínajúce podniky a MSP v rámci akcie „Simulácia a odborná príprava“, ako aj otvorené netematické výzvy pre MSP.

EDF podporuje spoločnosti v členských štátoch v rozvoji konkurencieschopných a spoločných obranných projektov, ktoré prinesú inovatívne a vzájomne spolupracujúce obranné technológie a vybavenie. Účastníkom ponúka podporu a poradenstvo počas celého cyklu výskumu a vývoja.

Registrácia je už otvorená a je potrebné sa zaregistrovať.

Toto podujatie bude k dispozícii v hybridnom formáte a umožní účastníkom umožní zapojiť sa osobne v Bruseli alebo virtuálne.

 

Zdroj: EK, 6. 5. 2024, mak

Pridať do Google Calendar