Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné dni EK k výzvam 2024 klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír


Začiatok: 11. 10. 2023 10:00

Koniec: 12. 10. 2023 15:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: online
V dňoch 11. – 12. októbra 2023 organizuje Európska Komisia online informačné dni pre klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, programu Horizont Európa.

Informačné dni sú relevantné pre výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa v rámci klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

Počas informačných dní budú predstavené témy pracovného programu pre klaster 4 na rok 2024, ktoré poskytnú potenciálnym žiadateľom príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach zapojenia sa do programu.

Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír – dvojročný pracovný program na roky 2023-2024 (aktualizácia 31.03.2023)

Viac informácií k podujatiu

Zdroj: HADEA, 28.7.2023, erh

Pridať do Google Calendar