Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Infodeň k výzve MSCA Doctoral Networks


Začiatok: 14. 06. 2023 09:30

Koniec: 14. 06. 2023 12:30

Typ podujatia: Informačný deň

Miesto konania: online
V súvislosti s výzvou MSCA Doctoral network 2023 organizuje Európska komisia informačný deň. Podujatie sa uskutoční online dňa 14. júna 2023, v čase 9:30 – 12:30.

Cieľom podujatia je informovať všetkých potenciálnych žiadateľov a zainteresované strany o dôležitých novinkách pre rok 2023,

Podujatie sa sústredí na obsahové zameranie výziev, vrátane rôznych modalít projektov zameraných na spoločné programy pre výučbu doktorandov. Bližšie predstavené budú aj príležitosti v oblastiach industrial doctorates a joint doctorates. Účastníci majú tiež možnosť klásť otázky prostredníctvom služby Slido, a to v predstihu pred podujatím (od 1. júna 2023) ako aj počas samotného podujatia.

Program infodňa

Link na podujatie a registrácie

Prečítajte si viac o výzve samotnej MSCA Doctoral networks 2023

Kontakt v SR pre viac informácií

zdroj: EK, 29.5.2023, zur

Pridať do Google Calendar