Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ILA Berlín Pioneering Aerospace


Začiatok: 05. 06. 2024 09:00

Koniec: 07. 06. 2024 16:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EEN

Miesto konania: Berlin

Štát: Nemecko

Odkaz: https://ilaconnectandmeet.b2match.io/
Brokerage podujatie zamerané na hľadanie partnerov na spoluprácu v oblasti leteckého priemyslu.

Každé dva roky prináša podujatie s  názvom ILA Berlín svetový letecký a vesmírny priemysel do Berlína.

Najbližšie sa popredný európsky letecký veľtrh uskutoční od 5. do 9. júna 2024. Na päť dní sa hlavné mesto Nemecka premení na medzinárodné centrum leteckého priemyslu.

Zástupcovia priemyslu, tvorcovia politík, ozbrojených síl a akademickej obce sa stretnú pod heslom #PioneeringAerospace, aby diskutovali o aktuálnych výzvach a príležitostiach. Vystavovatelia z celého sveta odprezentujú svoj najnovší vývoj, inovatívne riešenia a výskumné projekty v rámci troch kľúčových tém: inovácie, nové technológie a udržateľnosť.

REGISTRÁCIA

Počas výstavy sa od 5. do 7. júna stretnú vystavovatelia a návštevníci z mnohých európskych krajín a z celého sveta. Ide o jedinečnú príležitosť nadviazať nové medzinárodné kontakty, partnerstvá a zmluvy. Stretnutia sa budú konať v hale 6 vo vyhradenom priestore pre matchmaking ILA Connect & Meet Networking Hub in presence a budú vopred dohodnuté prostredníctvom webovej stránky pre podujatie.

Ak sa rozhodnete podujatia zúčastniť ponúkame vám možnosť preplatenia cestovných nákladov do výšky 1.000 EUR/os. Podporiť je možné záujemcov, ktorí budú vybraní internou komisiou CVTI SR na základe údajov uvedených v predloženej žiadosti(Application-form-BE 2024).

Podmienkou preplatenia cestovných nákladov je vyplnenie žiadosti o účasť na partnerskej burze. Žiadosť je potrebné zaslať minimálne 21 dní pred podujatím na emailovú adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk. Po schválení vašej žiadosti, stačí už len uzavrieť a podpísať príkaznú zmluvu s CVTI SR. Po ukončení cesty je potrebné vypracovať stručnú správu z pracovnej cesty a doručiť ju najneskôr do 30 dní od ukončenia cesty emailom na adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk.

CVTI SR Vám poskytne administratívnu podporu pri procese zabezpečenia a vyúčtovania pracovnej cesty. Na vaše prípadné otázky k cestovným grantom zodpovie priamo moja kolegyňa: Renata Polášková, e-mail: renata.polaskova@cvtisr.sk, Tel: +421 917 733 485

 

Zdroj: #ILAconnectandmeet, 10.5.2024, mit

Pridať do Google Calendar