Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

How to prepare an Innovation Procurement/ Best practices & Lessons Learned


Začiatok: 30. 05. 2024 09:00

Koniec: 30. 05. 2024 12:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EAFIP

Miesto konania: online

Odkaz: https://eafip.eu/events/webinars/webinar-how-to-prepare-an-innovation-procurement-best-practices-and-lessons-learned/?utm_source=brevo&utm_campaign=eafip-2024_Join%20our%20next%20EAFIP-webinar%20How%20to%20prepare%20an%20Innovation%20Procurement%20-%2030%20May&utm_medium=email
Tento webinár ilustrovaný príkladmi rôznych európskych projektov vás prevedie rôznymi fázami a aktivitami pri príprave obstarávania inovácií: od hodnotenia potrieb a rozsahu, po vykonanie analýzy trhu (vrátane identifikácie najnovšieho stavu techniky, vykonania konzultácie na voľnom trhu a prípadné e-pitchingové stretnutia), až po vypracovanie obchodného prípadu a vypracovanie súťažných podkladov.

Webinár je zameraný hlavne na európskych verejných nákupcov, ale taktiež sú vítaní dodávatelia inovatívnych riešení a tvorcovia politík.

Účasť je bezplatná, registrácia je však povinná.

 

 

Pridať do Google Calendar