Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Health & SSH Brokerage event


Začiatok: 05. 06. 2023 09:00

Koniec: 05. 06. 2023 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: HNN 3.0 Health-NCP-Net

Miesto konania: Paríž

Štát: Francúzsko
Európska sieť Health-NCP-Net organizuje match-makingové podujatie v súvislosti s výzvami na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Horizont Európa v oblasti zdravia. Konkrétne sa zameria na témy z pracovného programu klastra Zdravie, ktoré si vyžadujú zapojenie partnerov so špecifickými odbornými znalosťami v oblasti spoločenských a humanitných vied (SSH) s cieľom zvýšiť spoločenský dopad výskumných výsledkov. Zahrnutá bude aj jedna téma z klastra Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, ktorá si naopak vyžaduje expertízu z oblasti zdravotníctva.

HNN 3,0

Podujatie sa uskutoční v prezenčnej forme dňa 5. júna 2023 v Paríži a je bezplatné.

Registrácia je otvorená do 30. apríla, počet miest je limitovaný pre max. 150 osôb.

Toto medzinárodné partnerské podujatie poskytne komunitám z oblasti zdravotníctva a spoločenských a humanitných vied možnosť stretnúť sa a vytvorí priestor na nadviazanie spolupráce v nadchádzajúcich výzvach na rok 2024. Ide o tieto témy:

Klaster 1

Klaster 2

Bližšie informácie

Zdroj: HNN3.0, 29.03.2023, mob

Pridať do Google Calendar