Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe – ERA 2024-02 Knowledge Day and Brokerage Event


Začiatok: 17. 06. 2024 00:00

Koniec: 17. 06. 2024 17:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: NCP_WIDERA.NET

Miesto konania: online

Odkaz: https://horizon-widera2024-02.b2match.io/page-711
NCP_WIDERA.NET, sieť národných kontaktných bodov pre oblasť  rozšírenia účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru vás pozýva na podujatie s názvom:  ERA 2024 -02 Knowledge Day and Brokerage Event pre novú výzvu ERA 2024-02,  ktoré sa bude konať online 17. júna 2024.

Podujatie je zamerané na druhú výzvu ERA 2024 špecifikovanú v pracovnom programe Horizon Europe WIDERA na roky 2023-2025.

V prvej časti podujatia účastníci získajú prehľad o nových témach výzvy ERA na rok 2024 (HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02), ako je načrtnuté v pracovnom programe WIDERA na roky 2023-2025 (Rozšírenie účasti a posilnenie európskeho výskumu oblasť). Tieto prezentácie budú mať zástupcovani z Európskej komisie. Okrem toho odborník z Európskej výskumnej výkonnej agentúry vysvetlí proces hodnotenia návrhov projektov a podelí sa o poznatky z predchádzajúceho hodnotiaceho cyklu.

Druhá časť podujatia poskytne účastníkom príležitosť mať stretnutia s potenciálnymi účastníkmi vo výzve ERA 2024 a ďalšími zainteresovanými stranami prostredníctvom vopred dohodnutých bilaterálnych stretnutí. Cieľom je identifikovať možnú spoluprácu a zefektívniť zakladanie projektových konzorcií v výzve ERA v programe Horizont Európa.

Účasť na tomto podujatí je bezplatná a registrácia je povinná

 

Pridať do Google Calendar