Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Global health EDCTP3 Joint Undertaking info day


Začiatok: 02. 06. 2022 15:30

Koniec: 02. 06. 2022 17:10

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Miesto konania: online
Európske partnerstvo pre globálne zdravie EDCTP je inštitucionalizované partnerstvo medzi Európskou úniou a asociáciou European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), ktorej členmi sú viaceré európske a africké krajiny.

Cieľom partnerstva je priniesť nové riešenia, ktoré napomôžu znížiť zaťaženie infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilniť výskumné kapacity pre pripravenosť a reakciu na nové infekčné choroby v tejto oblasti, ako aj na celom svete.

Po tom, ako partnerstvo začiatkom mája oficiálne zahájilo svoju činnosť, organizuje informačný deň. Uskutoční sa online dňa 2. júna 2022 v čase 15:30 – 17:10 h a záujemcovia budú mať možnosť získať informácie o otvorených výzvach na predkladanie projektových návrhov pre rok 2022. Na podujatie sa nevyžaduje registrácia.

Výzvy sú zverejnené na Funding and Tenders Portal, uzávierka je 30. 8. 2022.

Event banner

Bližšie informácie o podujatí

Podrobný program podujatia

Pracovný program EDCTP3 na rok 2022

Zdroj: EDCTP3, 17.5.2022, mob

Pridať do Google Calendar