Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske výskumné a inovačné dni 2022


Začiatok: 29. 09. 2022 00:00

Koniec: 30. 09. 2022 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) už po štvrtý krát organizuje Európske dni výskumu a inovácií, ktoré sa budú konať opäť virtuálne.

Tohtoročný ročník dáva účastníkom príležitosť diskutovať a formovať nové riešenia na posilnenie odolnosti Európy a jej strategickej autonómie. Program zahŕňa zasadnutia o novom európskom programe inovácií, Európskom roku mládeže, bohatstve európskej kultúrnej tvorivosti, misiách EÚ a mnohých ďalších témach.
Na dvojdňovom podujatí sa stretnú tvorcovia politík, výskumní pracovníci, podnikatelia a občania, aby diskutovali a formovali budúcnosť výskumu a inovácií v Európe i mimo nej.

Popri tom poskytne EU R&I Days 2022 Village priestor na nadväzovanie kontaktov. Tento rok bude dedina zahŕňať niekoľko digitálnych „domov“, ktoré sa budú týkať politiky v oblasti výskumu a inovácií, programu Horizont Európa a každej z piatich misií EÚ zameraných na adaptáciu na zmenu klímy, rakovinu, oceán, mestá a pôdu. Nová interaktívna výstava zapojí občanov priamo do misií EÚ, čo je nový spôsob, ako priniesť konkrétne riešenia niektorých z našich najväčších výziev.

Viac informácií:

Všetky informácie k programu Horizont Európa vám poskytnú národné kontaktné body z Národnej kancelárie Horizontu.

Zverejnené 22.6.2022

Pridať do Google Calendar