Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Europe’s Rail 2022 Innovation Days


Začiatok: 07. 12. 2022 09:00

Koniec: 09. 12. 2022 12:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Europe’s Rail JU

Miesto konania: online
Inovačné dni s názvom Europe´s Rail 2022 Innovation day budú po prvýkrát organizované Spoločným podnikom pre európske železnice (Europe’s Rail JU). Pre európsku železničnú a dopravnú komunitu predstavuje toto podujatie jedinečnú príležitosťou zoznámiť sa s najnovšími výstupmi a výsledkami projektov predchádzajúceho partnerstva Shift2Rail. Projekty a iniciatíva Európskeho partnerstva Shift2Rail poskytuje mnohé riešenia reagujúce na energetickú krízu a prispieva k tomu, ako sa železnice stavajú do pozície kľúčového prvku budúcej mobility s výhľadom do roku 2050.

Na konferencii budú počas špecializovaných webinárov okrem iného predstavené projekty, ktoré predurčujú budúcnosť železníc v Európe, predstavia konkrétne výsledky, ktoré sú základom práce európskych železníc. Môžete sa tešiť na informácie o trakčných systémoch, modeloch KPI, inteligentnom meraní, výhybkách a priecestiach, riešeniach rezervácie a predaja cestovných lístkov, multimodálnom cestovaní, umelej inteligencii, blockchaine, údržbe železníc, inteligentnej videobráne a mnohých ďalších.

V prípade otázok kontaktujte organizátora na adrese: communication@rail-research.europa.eu

PROGRAM s odkazmi na pripojenie na jednotlivé webinare Inovačných dní.

Zdroj: Europe’s Rail JU, 30.11.2022, mit

Pridať do Google Calendar