Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

European Sustainable Energy Week 2024


Začiatok: 11. 06. 2024 09:00

Koniec: 13. 06. 2024 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Brusel/online

Štát: Belgicko

Odkaz: https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/index_en
Od 11. do 13. júna 2024 sa uskutoční v Bruseli (aj online) Európsky týždeň udržateľnej energie 2024. Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) je najväčšia každoročná akcia venovaná obnoviteľným zdrojom energie a efektívnemu využívaniu energie v Európe. Zahŕňa množstvo činností zameraných na budovanie bezpečnej energetickej budúcnosti pre Európu.

 

 

Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) sa tento rok venuje téme „Nulová konkurencieschopnosť v rámci energetickej transformácie EÚ“ s fokusom na dekarbonizáciu Európy prostredníctvom zelených technológií a riešení smerom k spravodlivému a spravodlivému prechodu pre ľudí a konkurencieschopné podniky.

Čo všetko bude súčasťou EUSEW:

  • politická konferencia s plenárnymi a politickými zasadnutiami, ktoré sa týkajú tém súvisiacich s technológiami s nulovou sieťou, mestami a občanmi, obnoviteľnými zdrojmi energie, energetickou účinnosťou a medzinárodnou spoluprácou;
  • udeľovanie prestížnej ceny  EUSEW Awards , ktorá je ocenením výnimočných jednotlivcov a projektov za ich inovácie a úsilie v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného odovzdávania cien v júni 2024.
  • dedina v rámci energetického veľtrhu ;
  • piaty ročník Európskeho dňa energie mládeže – European Youth Energy Day
  • Energy Fair – Energetický veľtrh je dokonalým doplnkom konferencie o politike na vysokej úrovni. Poskytuje účastníkom a zainteresovaným stranám príležitosť vymeniť si názory na politiky a osvedčené postupy a je príležitosťou položiť základy budúcej spolupráce. Pozrite si zoznam zúčastnených organizácií a vystavovaleľov na Energy Fair.

 

Okrem toho sa v celej Európe aj mimo nej bude od apríla do júna konať séria miestne organizovaných Dní udržateľnej energie s cieľom podporiť čistú energiu a energetickú účinnosť.

Zdroj: EUSEW, 17.5.2024, mit

Be inspired and create connections at EUSEW’s Energy Fair 2024

Pridať do Google Calendar