Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

European Innovation Ecosystems – Online Informative Session


Začiatok: 11. 06. 2024 10:00

Koniec: 11. 06. 2024 12:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EISMEA

Miesto konania: online

Odkaz: https://eismea.ec.europa.eu/events/european-innovation-ecosystems-online-informative-session-11-june-2024-2024-06-11_en
Európska rada pre inovácie (EIC) a Výkonná agentúra pre MSP (EISMEA) organizujú 11. júna 2024 informatívny webinár, na ktorom sa dozviete viac o pripravovaných výzvach:

 


HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-01: Expanding Academia-Enterprise Collaborations

Akcia by mala podporiť vytváranie inovačných ekosystémov so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami alebo posilniť ich existujúce väzby. Návrhy by mali načrtnúť aktivity na podporu vzdelávacích a výskumných inštitúcií, aby prevzali väčšiu podnikateľskú úlohu, napr. prostredníctvom podpory inovácií a podnikania v rámci svojich činností. Opatrením by sa malo zabezpečiť aj to, aby boli aktíva a vízie vzdelávacích a výskumných inštitúcií jasne vyjadrené a v súlade s príslušnými regionálnymi špecializáciami (ako sú stratégie inteligentnej špecializácie), aby sa dali ľahko integrovať do inovačných ekosystémov a ekonomických hodnotových reťazcov.

Rozpočet výzvy: 2,5 milióna EUR

Otvorenie: 6. júna 2024

Deadline: 19. september 2024HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-02: Mutual learning and support scheme for national and regional innovation programmes

Cieľom tejto akcie je zlepšiť dialóg a vytváranie sietí medzi verejnými inovačnými orgánmi a agentúrami pri navrhovaní a implementácii regionálnych a národných programov financovania inovácií.

Rozpočet: 1 milión EUR

Otvorenie: 6. júna 2024

Deadline: 19. september 2024

 

Registrácia na túto – Online Info Session

Svoje otázky pre našich rečníkov už môžete posielať na Sli.do pomocou kódu udalosti #EIE2024.

Viac informácií a program podujatia.

 

Zdroj: EK, 27. 5. 2024, pes

Pridať do Google Calendar