Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Europe Health (Cluster 1) and Innovative Health Initiative (IHI) – Consortia Building Event


Začiatok: 12. 10. 2023 10:30

Koniec: 12. 10. 2023 13:30

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: UK Horizon Europe Health National Contact Points

Miesto konania: online
Národné kontaktné body pre program Horizont Európa v UK organizujú v spolupráci s Innovate UK KTN Global Alliance virtuálne match-makingové podujatie Europe Health (Cluster 1) and Innovative Health Initiative (IHI) – Consortia Building Event. Podujatie sa uskutoční online 12. októbra 2023 (10:30 – 13:30 h SEČ) a je určené pre širokú odbornú vedecko-inovačnú komunitu, ktorá hľadá partnerov na spoluprácu pre aktuálne otvorené výzvy v klastri Zdravie a výzvy v rámci EÚ partnerstva Innovative Health Initiative.

Podujatie nie je koncipované ako informačné podujatie, ale slúži výlučne na prezentáciu projektových zámerov a vyhľadávanie partnerov. Súčasťou podujatia bude aj informácia o účasti UK v programe Horizont Európa.

V prípade záujmu o aktívnu účasť na „pitch-session“ je potrebná registrácia do 6. októbra 2023.

Zoznam relevantných výziev:

Bližšie informácie a registrácia

Zdroj: UK KTN Global Alliance, 19.9.2023, mob

Pridať do Google Calendar