Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU Industry Days


Začiatok: 08. 02. 2022 09:55

Koniec: 11. 02. 2022 16:35

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EK
Európska komisia organizuje v dňoch 8. až 11. februára 202202 podujatie s názvom EU Industry Days, ktoré sa bude konať v hybridnej forme (v Bruseli aj online).

Je to hlavná platforma na diskusiu o výzvach v rámci priemyslu a na spoločný rozvoj príležitostí a politických reakcií v rámci inkluzívneho dialógu so širokým spektrom zainteresovaných strán. Podujatie má stimulovať diskusie naprieč priemyselnými ekosystémami o ich zelenej a digitálnej transformácii s cieľom posilniť odolnosť európskych podnikov (vrátane malých a stredných podnikov).

Súčasťou podujatia bude aj Špeciálny program pre mládež, v rámci ktorého sa podujatie zameria na niektoré z najnaliehavejších obáv mladých Európanov súčasnosti: sociálnu rovnosť, nezamestnanosť mladých ľudí a neistú prácu a naliehavú výzvu k udržateľným a sociálne zodpovedným obchodným modelom.

Program podujatia

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie

EU Industry Days 2022

Zdroj: stránka EU Industry Days, 21.01.2022, erh

Pridať do Google Calendar