Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing MatchMaking Event 2024


Začiatok: 29. 04. 2024 10:00

Koniec: 30. 04. 2024 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EIT Manufacturing

Miesto konania: online
Pri príležitosti otvorenia novej výzvy na podávanie projektových návrhov EIT Manufacturing Call for Proposals 2025, organizuje EIT Manufacturing online Matchmaking event v dňoch 29. až 30.04.2024.

Súčasťou podujatia sú panelové diskusie k častiam vzdelávanie, inovácie a RIS, ako aj tematické časti týkajúce sa AI, industrial metaverse, circular economy, net zero industry a renewable energy.

Predbežný program

Viac informácií o matchmaking evente a možnosť registrácie

Zdroj: stránka EIT Manufacturing, 05.04.2024, erh

Pridať do Google Calendar