Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Jumpstarter Grand Final


Začiatok: 01. 12. 2021 13:00

Koniec: 01. 12. 2021 17:45

Typ podujatia: Súťaž

Organizátor: EIT

Miesto konania: online
Cieľom programu EIT Jumpstarter je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie, asistovať inovátorom a podnikateľom pri ich nápade na produkt alebo službu. EIT Jumpstarter je určený pre členov vedeckých tímov, inovátorov, vedcov, PhD študentov alebo študentov magisterského štúdia, ktorí pôsobia v oblasti zdravotníctva, nerastných surovín, energetiky, mestskej mobility alebo vo výrobných odvetviach. Program je zameraný na talentovaných ľudí z krajín strednej a južnej Európy.

Ide o vlajkový program spolupráce v rámci regiónu RIS, ktorý už piatykrát realizujú EIT Health, EIT Food, EIT RawMaterials, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility. Z 220 tímov, ktoré boli tento rok vybrané do programu, sa do veľkého finále dostalo 42 najlepších, konkrétne 6 z každej tematickej oblasti.

Finalisti predstavia svoje začínajúce projekty pred odbornou porotou. Po predstavení projektov v 4 paralelných virtuálnych miestnostiach sa uskutoční panelová diskusia úspešných tímov Jumpstarter Alumni.

Účastníci podujatia budú mať po slávnostnom odovzdávaní cien možnosť stretnúť sa s talentovanými finalistami a ostatnými účastníkmi na virtuálnej platforme EIT na nadväzovanie kontaktov.

Podujatie je otvorené pre širokú verejnosť, ale vyžaduje sa registrácia vopred.

Program

Registrácia na podujatie

Zdroj: EIT, 9.11.2021, mob

Pridať do Google Calendar