Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Digital Flagship Conference 2021


Začiatok: 14. 09. 2021 11:00

Koniec: 14. 09. 2021 12:30

Typ podujatia: Konferencia
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti, pre oblasť digitalizácie je to EIT Digital.

V rámci EIT Digital sa organizuje dňa 14.09.2021 od 11.00 – 12:30 pm CET online konferencia, na ktorej bude predstavená táto organizácia a úspechy v rámci nej.

EIT Digital je partnerskou organizáciou a tvorí ho viac ako 300 špičkových európskych korporácií, malých a stredných podnikov, start-upov, univerzít a výskumných pracovísk.

Viac informácií k členstvu EIT Digital

Viac informácií a možnosť registrácie

Viac informácií o možnosti zapojenia do programu Horizont Európa Vám poskytne príslušné NCP.

Zdroj: EIT Digital, 12.07.2021, erh

Pridať do Google Calendar