Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Connecting Europe Days 2024


Začiatok: 02. 04. 2024 09:00

Koniec: 05. 04. 2024 16:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Belgické predsedníctvo v Rade EÚ

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Nenechajte si ujsť hlavné podujatie európskej mobility „Connecting Europe Days 2024″, ktoré sa uskutoční v dňoch 2. – 5. apríla 2024 v priestoroch SQUARE v Bruseli. Súčasťou bude aj množstvo pridružených podujatí. Pozrite si program po jednotlivých dňoch a aj registrácie.

Na podujatí je možné sa aj prezentovať prostredníctvom krátkych (pitch) prezentácií. Tzv. trhovisko (marketplace) je otvorené pre inovatívne spoločnosti, predkladateľov projektov a iniciatívy z verejného a súkromného sektora v celej Európe s cieľom prezentovať svoje projekty cieľovému publiku. Prihlasovanie bolo predĺžené do 18. 3. 2024.

Na dňoch prepájania Európy sa zúčastní viac ako 2500 účastníkov zo všetkých členských štátov EÚ a tretích krajín, najmä zo západného Balkánu, ako aj z Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska. Medzi účastníkmi sú ministri, politici, finančné inštitúcie, zástupcovia priemyslu, zainteresované strany v oblasti dopravy a Európska komisia a súvisiace agentúry.

Dni prepájania Európy 2024 budú miestom na diskusiu o konkrétnych opatreniach a výmenu osvedčených postupov týkajúcich sa vytvorenia udržateľnej, inteligentnej a odolnej dopravnej a mobilitnej siete v Európe. Zhodnotí ambiciózne ciele stanovené v Zelenej dohode EÚ a Stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

 

Zameria sa na štyri hlavné témy:

  • spustenie deviatich nových „európskych dopravných koridorov“ transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktoré sa vzťahujú aj na susedné tretie krajiny, najmä na Ukrajinu a Moldavskú republiku ako aj na partnerov zo západného Balkánu,
  • odolnosť európskej dopravnej siete voči meniacej sa klíme, a to zdôrazňovaním ničivých vplyvov zmeny klímy na infraštruktúru a predstavením možných adaptačných opatrení,
  • prepojenosť európskej dopravnej siete so susednými tretími krajinami a jej pripravenosť na vonkajšie hrozby tým, že sa predstavia kľúčové iniciatívy pre plynulé obchodné toky ako sú napríklad solidárne jazdné pruhy,
  • budúcnosť a možnosti financovania projektov dopravnej infraštruktúry.

Na výstave projektov financovaných EÚ budú účastníci z prvej ruky vidieť najmodernejšie inovácie.

Podujatie sa organizuje v spolupráci s belgickým predsedníctvom Rady EÚ.

 

Zdroj: https://transport.ec.europa.eu/connectingeuropedays_en

 

Pridať do Google Calendar