Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event – Digital


Začiatok: 05. 07. 2021 00:00

Koniec: 21. 10. 2021 18:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Ideal-ist

Miesto konania: online
Brokerage Event s názvom „Horizon Europe Digital – Face2Face Brokerage“ , ktorý zorganizovala sieť NCP pre oblasť IKT Ideal-ist, sa uskutočnil v dňoch 24. – 25.06.2021 online na platforme b2match. Naďalej je otvorená možnosť naplánovať si bilaterálne online stretnutia za účelom hľadania partnerov do konzorcií cez túto platformu do 21.10.2021. Nato, aby ste si mohli tieto stretnutia dohodnúť, je nutná registrácia na platforme.

Zameranie podujatia bolo na časť Digitalizácia, ktorá je v pracovnom programe Klastra 4 programu Horizont Európa uvedená v destináciách 3, 4 a 6.

Podujatie bolo príležitosťou pre vyhľadávanie partnerov do konzorcií pre podanie projektových návrhov do výziev Horizontu Európa a táto možnosť zostala otvorená do 21.10.2021. Zúčastniť sa môže stále akákoľvek výskumná inštitúcia, univerzita či podnik, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v Horizont Európa v oblasti informačných technológií (IKT).

Pracovný program pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír nájdete zverejnený na Funding & Tenders Portály v časti Reference Documents (pod  Work Programme & Call documents, 2021 -2022, HE Main Work Programme 2021 – 2022).

Klaster 4 - Brokerage Event - Digital

Viac informácií a možnosť registrácie

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Horizon Europe NCP Portal, 15.06.2021, erh

Pridať do Google Calendar