Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Bridge2HE Meet and Exchange Workshop


Začiatok: 19. 03. 2021 09:30

Koniec: 19. 03. 2021 12:00

Typ podujatia: Workshop
Projektové konzorcium Bridge2HE organizuje dňa 19.03.2021 o 9:30 -12:00 h workshop na tému synergie medzi programom Horizont Európa a kohéznymi programami.

V rámci workshopu sa budú vymieňať osvedčené postupy z predchádzajúceho obdobia 2014-2020. Dôraz sa bude klásť aj na nové pravidlá týkajúce sa Seal of Excellence, potenciálne príspevky EŠIF k partnerstvám a možnosti dobrovoľných transferov z EŠIF do programu Horizont Európa.

Cieľovou skupinou workshopu je široké portfólio účastníkov: Národné kontaktné body, zástupcovia z národných, regionálnych a lokálnych autorít (s dôrazom na Widening countries), tvorcovia politík a zástupcovia z Európskej Komisie.

Viac informácií a možnosť registrácie

Zdroj: Bridge2HE projekt, 05.03.2021, erh

Pridať do Google Calendar