Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuálne výzvy v oblasti digitalizácia v programoch Horizont Európa a Digitálna Európa


Začiatok: 15. 05. 2024 10:00

Koniec: 15. 05. 2024 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online

Štát: Slovensko
Národná kancelária Horizontu vás pozýva na podujatie s názvom „Aktuálne výzvy v oblasti digitalizácia v programoch Horizont Európa a Digitálna Európa“, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2024 od 10:00 do 11:30 h online.

V rámci podujatia budú predstavené témy v rámci momentálne otvorených výziev na podávanie projektových návrhov v rámci programu Horizont Európa klastra 4 zamerané na oblasť digitalizácia.

Národný kontaktný bod pre program Digitálna Európa (MIRRI SR) odprezentuje aktuálne výzvy v rámci pracovného programu Digitálna Európa. Účastníci budú mať možnosť vypočuť si taktiež informácie o službách poskytovaných v rámci digitálnych inovačných hubov.

Cieľovou skupinou webinára sú vedci, výskumníci,  inovátori, výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa alebo Digitálna Európa.

Podujatie sa bude konať dňa 15.05.2024 online. V prípade záujmu je potrebné sa registrovať do 14.05.2024 do 12:00h. v dolnej časti tejto stránky.

Otázky nám môžete adresovať aj vopred prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Odkaz na pripojenie sa na podujatie vám bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú v registrácii.

Predbežný program podujatia – zmena programu vyhradená organizátorom

 

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 29.04.2024, erh

Pridať do Google Calendar