Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zverejnenie SHE FIGURES 2021

Európska komisia zverejnila tzv. She Figures s údajmi k r. 2021. Ide o rozsiahlu (vždy niekoľkoročnú) štúdiu, ktorá sa zameriava na úspešnosť žien v oblasti výskumu a inovácií a ktorá ukazuje, ako sa jednotlivým členským štátom darí na pomyslenom gendrovom rebríčku. 

Slovenská republika zaznamenala čiastočné zlepšenia v pomeru žien, ktoré dosiahli doktoranský titul a podľa porovnania EIGE (Gender Equality Index) sme obsadili 24. miesto v rámci Európskej únie. Bližšie informácie k slovenskému genderovému postaveniu vo výskume a inováciách si môžete prečítať tu

Všeobecné údaje si môžete prezrieť v interaktívnych grafoch na tomto odkaze, prípadne v rozsiahlej publikácii. Európska komisia okrem tlačovej správy pripravila prehľadnú infografiku. K dispozícii je aj niekoľko policy briefs, ktoré boli v súvislosti s gendrovou (ne)rovnosťou vo výskume a inováciách pripravené. 

She figures 2021

28.12.2021, kas