Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zverejnené sú výsledky druhej výzvy EIT HEI na budovanie inovačných kapacít vo VŠ vzdelávaní

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) vyhodnotil v poradí druhú výzvu EIT HEI – Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, v rámci ktorej podporí 26 víťazných konzorciách v celkovej výške 31,2 milióna EUR. Celkovo sa do výzvy zapojilo 56 konzorcií.

HEI Initiative

V úspešných projektových návrhoch má zastúpenie 147 vysokých škôl a ďalších 147 organizácií z neakademického sektora (podniky, výskumné centrá, verejné inštitúcie a združenia) z 38 krajín, ktorým sa tak podarilo získať prístup do inovačného ekosystému EIT. Slovensko má zastúpenie v jednom podporenom projekte, a to konkrétne v projekte InterHEI, do ktorého sa zapojila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ako asociovaný partner.

Projektové návrhy mohli získať finančnú podporu vo výške max. 1,2 mil. EUR na dvojročné trvanie projektu. Výška podpory predstavuje 100 % všetkých oprávnených nákladov.

Iniciatíva EIT HEI – Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní je súčasťou stratégie EIT pre aktuálne programové obdobie 2021 – 2027 a prepája vysokoškolské vzdelávanie s praxou a uľahčuje prístup do inovačného ekosystému EIT.

Tretia výzva na predkladanie návrhov bude vyhlásená koncom roka 2022 pre projekty, ktoré sa začnú v roku 2023.

Zoznam aktuálne podporených projektov

Zdroj: EIT, 30.6.2022, mob