Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webináre na témy akcelerácie podnikania

Projekt TETRA, ktorý poskytuje akceleračné služby príjemcom kaskádových grantov v oblasti Next Generation Internet (NGI) organizuje sériu webinárov na témy spojené s akceleráciou biznisu, ktoré sú prístupné aj pre širšiu verejnosť:

Zdroj: projekt TETRA, zverejnené: 4.2.2022, autor: IvF/lda