Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vzor projektového návrhu do EIC Pathfinder Open

Európska komisia zverejnila na oficiálnych webových stránkach Európskej rady pre inovácie vzor formuláru projektového návrhu do netematickej výzvy schémy na podporu výskumu vedúcemu k prelomovým technológiám EIC Pathfinder.

Projektový návrh do EIC Pathfinder Open bude pozostávať z dvoch častí, tak ako v programe Horizont 2020. Časť A bude pozostávať z administratívnych informácií, rozpočtu a povinnej prílohy týkajúcej sa etiky a bezpečnosti a vypĺňa sa priamo do portálu Funding & Tender Opportunities. Časť B pozostáva zo samotného projektového návrhu, ktorý žiadateľ uploaduje do portálu vo formáte pdf a jeho rozsah pre túto schému je max. 17 strán. Uzávierka výzvy v tejto schéme bude už 19. mája 2021.

Vzor projektového návrhu do EIC Pathfinder Open

Oficiálna webová stránka Európskej rady pre inovácie

Viac informácií o Európskej rade pre inovácie