Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva Spoločného podniku pre čistý vodík bola úspešná

V rámci Spoločného podniku pre čistý vodík bolo do 26 tém výzvy HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1, ktorá mala uzávierku 18. apríla 2023, predložených celkovo 132 projektových návrhov.

Rozdelenie medzi jednotlivé témy je nasledovné:

RENEWABLE HYDROGEN PRODUCTION 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-01: 24 proposals 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-02: 3 projektové návrhy 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-03: 7 projektových návrhov

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-04: 11 projektových návrhov 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-05: 8 projektových návrhov

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-06: 0 projektových návrhov

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-07: 1 projektový návrh

HYDROGEN STORAGE AND DISTRIBUTION 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-01: 4 projektové návrhy

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-02: 2 projektové návrhy

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-03: 2 projektové návrhy

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-04: 3 projektové návrhy 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-05: 1 projektový návrh

HYDROGEN END USES: TRANSPORT APPLICATIONS 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-03-01: 1 projektový návrh

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-03-02: 7 projektových návrhov

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-03-03: 1 projektový návrh

HYDROGEN END USES: CLEAN HEAT AND POWER 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-01: 2 projektové návrhy

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-02: 8 projektových návrhov

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-03: 2 projektové návrhy

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-04: 4 projektové návrhy 

CROSS-CUTTING 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-05-01: 2 projektové návrhy 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-05-02: 4 projektové návrhy

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-05-03: 1 projektový návrh 

HYDROGEN VALLEYS 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-06-01: 8 projektových návrhov

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-06-02: 20 projektových návrhov

STRATEGIC RESEARCH CHALLENGES 

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-07-01: 3 projektové návrhy

·    HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-07-02: 3 projektové návrhy

Výsledky hodnotiaceho procesu budú oznámené žiadateľom do konca júla 2023.

O výzve:

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean Hydrogen Joint Understanding) zverejnil 17. januára 2023 výzvu na predkladanie projektových návrhov na rok 2023. Žiadatelia sa budú môcť uchádzať o podporu v celkovej výške 195 miliónov EUR určených na projekty, ktoré podporia vytváranie najmodernejších čistých vodíkových technológií.

Výzva obsahuje 26 tém rozdelených na:

  • 11 Innovation Actions (IA)
  • 13 Research and Innovation Actions (RIA)
  • 2 Coordination and Support Actions (CSA)

Päť inovačných akcií (IA) sa považuje za strategicky dôležitých a očakáva sa, že demonštračné projekty schválené v rámci týchto tém budú mať významný vplyv na urýchlenie prechodu na vodíkové hospodárstvo. Synergie s inými európskymi partnerstvami a programami, ako aj s členskými štátmi a ich regionálnymi programami sú základom viacerých tém.

Zdroj: EK, 21.4.2023, mit,