Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na EIT Food RIS Consumer Engagement Labs 2023

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs je najväčšia európska iniciatíva v oblasti spoluvytvárania potravín. Zapája spotrebiteľov a výrobcov na základe inovatívnej metodiky vyvinutej Varšavskou univerzitou. Do každého procesu Labs sa zapája relatívne ucelená skupina spotrebiteľov, ktorí spoločne prechádzajú viacstupňovým interaktívnym procesom tvorby nápadov s cieľom vypracovať návrhy nových výrobkov, ktoré lepšie zodpovedajú ich špecifickým potrebám. V rokoch 2019 – 2022 bolo vyvinutých a uvedených na trh 22 inovatívnych potravinárskych výrobkov, vrátane projektu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

V rokoch 2023 – 2025 sa metodika uplatní na spoločenské výzvy spojené s cielenou výživou a diverzifikáciou bielkovín. Laboratóriá budú realizovať miestni partneri (vedecké organizácie a spoločnosti), vybraní na základe výzvy na účasť a podporovaní odborníkmi z Varšavskej univerzity.

Výzva je otvorená pre konzorciá vedeckých inštitútov a potravinových producentov z Widening a Enlargement štátov.

Záujemcovia a oprávnené organizácie môžu svoje žiadosti podať do 14. marca 2023 do 11.00 hod. (SEČ) prostredníctvom priloženého formulára. Elektronickú verziu žiadosti zašlite na adresu: magdalena.zatorska@uw.edu.pl. Neúplné žiadosti alebo žiadosti predložené neoprávnenými organizáciami budú zamietnuté.

Viac informácií:

Zverejnené 28.2.2023, slord