Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na registráciu do Alumni SK4ERA databázy

Slovenská veda dlhodobo čelí mnohým výzvam v zapájaní sa do aktivít Európskeho výskumného priestoru (ERA), čo má negatívny dopad na kvalitu výskumu. Cieľom projektu SK4ERA je zvýšiť povedomie o slovenskej vede doma aj v zahraničí, podporiť sieťovanie medzi slovenskými výskumníkmi a zahraničnými komunitami a zlepšiť prístup k informáciám o možnostiach medzinárodnej spolupráce.

Alumni databáza je dôležitým nástrojom v rámci projektu SK4ERA. Vytvára priestor na zoskupenie slovenských výskumníkov pôsobiacich doma aj v zahraničí, s cieľom zvýšiť účasť Slovenska v medzinárodných výskumných projektoch. Prihlásením do Alumni SK4ERA máte možnosť získať nasledujúce výhody:

  • Sprostredkovanie kontaktov s relevantnými domácimi aktérmi.
  • Poskytnutie zázemia a priestorov CVTI SR pre zorganizovanie podujatí alebo matchmakingových stretnutí.
  • Honorovaný mentoring pre žiadateľov o granty v programe Horizont Európa.
  • Preplatenie cestovných nákladov na matchmakingové podujatia v rámci Európskeho výskumného priestoru.

Veríme, že spoločne môžeme prispieť k posilneniu postavenia Slovenska v Európskom výskumnom priestore a podporiť excelentnú aj aplikovanú vedu v našej krajine. Pre viac informácií alebo ak máte záujem o spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať. Vaša účasť je dôležitá pre úspech tohto projektu.

REGISTRÁCIA (https://eraportal.sk/registracia-alumni-2/)
„Veda je ako symfónia, kde každý výskumník či výskumníčka je hudobník/hudobníčka, prispievajúci/prispievajúca svojím/jej jedinečným tónom k vytvoreniu harmonického celku. Len v spoločnej melódii vedy a kooperácii nájdeme skutočný pokrok a inováciu.“
– Brian Greene