Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na prihlášky do EIT Manufacturing Gazelle Accelerator programme je otvorená

Prvá výzva v roku 2021 na zapojenie sa do programu Gazelle Accelerator v rámci EIT Manufacturing je otvorená od 06.04.2021 do 05.05.2021 23:59 CEST.

Program sa zameriava na technologické spoločnosti (malé a stredné podniky, startupy a scaleupy), ktoré vyvíjajú riešenia odpovedajúce na niektoré dôležité technické výzvy, ktoré už boli identifikované kľúčovými európskymi priemyselnými hráčmi. Cieľom akcelerátora je napomôcť vybraným spoločnostiam pri zrýchlení ich medzinárodného obchodu a inovačných kapacít. Výzva sa orientuje na spoločnosti zamerané na nasledujúce technológie:

  • Analytics and A.I
  • Internet of things platforms
  • Simulation and Augmented/Virtual reality
  • Collaborative and mobile industrial robotics
  • Agile manufacturing applications

Všetky subjekty, ktoré sa hlásia do výzvy musia pochádzať z príslušnej európskej krajiny, ku ktorej sa hlásia vo výzve a byť oprávnení na financovanie z EÚ podľa pravidiel programu Horizont 2020.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 06.04.2021, erh