Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na prejavenie záujmu JRC

V rámci Jednotných výskumných infraštruktúr (JRC) môžu do 19. 9. 2021 záujemcovia prejaviť svoj záujem o finančnú podporu v rámci 2 tém – „Green and digital transition“ a „Recovery from the COVID-19 pandemic“ na nasledujúce aktivity:

  • Organizovanie podujatí, vrátane ich prípravy, logistiky, propagácie a samotnej realizácie.
  • Metodologickú pomoc pri príprave a zabezpečení procesu účasti obyvateľstva.
  • Vedecké aspekty prostredníctvo účasti JRC vedcov a vypracovanie stručných štúdií.

Viac informácií v tomto dokumente.

Výzva na prejavenie záujmu JRC

2.7.2021