Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predkladanie prihlášok do programu EIT Climate-KIC

Významná nemecká skupina Munich Re si kladie ambíciu urýchliť počiatočné riešenia na odstraňovanie a zachytávanie oxidu uhličitého z ovzdušia prostredníctvom novo spusteného programu: EIT Climate-KIC ClimAccelerator.

V spolupráci s EIT Climate-KIC, Delft University of Technology (TU Delft) a Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) podporí tento rok práve inovatívne riešenia na odstraňovanie uhlíka z ovzdušia.

Program ClimAccelerator Carbon Removal podporuje technologické a na prírode založené (nature-based solutions) riešenia, ako je zalesňovanie, priame zachytávanie uhlíka zo vzduchu, biouhlie a zachytávanie a skladovanie uhlíka na báze bioenergie. Vybrané začínajúce podniky tak budú mať možnosť v rámci projektov získať prístup ku školeniam, finančnej podpore, mentoringu a k relevantným sieťam.

CIM Accelerator

Opätovne spustený EIT Climate-KIC ClimAccelerator je hlavným programom pre podnikateľov z oblasti ochrany klímy so zameraním na metodológiu vplyvu klímu (climate impact methodology). Vďaka prepojeniu start-upov s odborníkmi z odvetvia čistých technológii prelomové riešenia rýchlo prispievajú k formovaniu nového „pre klímu pozitívneho štandardu“ v celej Európe.

-psDwLng

Časový harmonogram hodnotiaceho procesu prihlášok

V novej výzve môžu žiadatelia očakávať, pomoc od odborníkov a partnerov EIT vo forme monitoringu, finančnej podpory a poradenstva.

Vyplnenie prihlášky vám zaberie 20 minút, neváhajte a prihláste sa už dnes!

Na stránke, kde môžete prihlášku do programu vyplniť, nájdete aj dôležité informácie k oprávnenosti žiadateľov, sekciu „Často kladené otázky“ a kontaktné osoby.

Viac informácií o EIT a kontakty

Zdroj: EIT, zverejnené 30.7.2021, mit