Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 otvorená

Novootvorené granty MSCA PF podporia mladých výskumníkov, ktorí chcú posilniť svoju kariéru a rozvinúť svoj výskum v medzinárodnom, interdisciplinárnom či medzi-sektorovom prostredí.

Cieľom je vybaviť vedcov a vedkyne v ranných štádiách kariéry novými zručnosťami a kompetenciami, a to cez podporu mobility, odbornej prípravy a networkingu pri realizácii vlastného originálneho projektu v akejkoľvek oblasti výskumu.

Projekt podáva výskumný pracovník v spolupráci s hosťujúcou organizáciou v ktorejkoľvek členskej krajine, alebo krajine asociovanej k programu Horizont Európa.

Vo výzve sa celkovo prerozdelí viac ako 260 miliónov euro. Financovanie formou jednotkových nákladov (unit costs) je k dispozícii pre projekty s trvaním 2 – 3 roky.

Ak máte záujem o účasť na praktickom inštruktážnom workshope pre podávateľov, kontaktujete MSCA NCP

Užitočné dokumenty:

Podrobnosti o programe MSCA Postdoctoral Fellowships

Text výzvy – uzávierka: 13. 9. 2023.

Príručka pre záujemcov

Kontakt na Slovensku – Zuzana Reptová

zdroj: REA a F&T portal, zur