Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva Misie Urban Transitions

Druhá výzva na vyjadrenie záujmu o účasť v misii Urban Transitions Mission (UTM) Mission Innovation je teraz otvorená pre mestá z celého sveta. Cieľom výzvy je rozšíriť súčasnú skupinu 48 miest, vybraných v rámci prvej výzvy na vyjadrenie záujmu a oznámených na konferencii COP27 v Sharm el-Sheikh, až na 300 miest. Nových 250 priekopníckych miest vybraných v rámci druhej výzvy na vyjadrenie záujmu bude oznámených na nadchádzajúcej konferencii COP28 v Dubaji.

Uchádzať sa môžu mestá z Európy a všetkých regiónov sveta, ktoré sú signatármi Globálneho paktu primátorov a starostov (Global Covenant of Mayors – GCoM), majú minimálne 50 000 obyvateľov a komplexný plán v oblasti klímy a energetiky. Ak chcú mestá vyjadriť svoj záujem o členstvo, musia vyplniť krátky dotazník a predložiť ho do 21. augusta 2023. Kritériá hodnotenia, ponuka hodnoty pre mestá a ich očakávaný záväzok sú podrobne uvedené v Informačnom balíku pre mestá a v dokumente FAQ s najčastejšími otázkami.

urban transitions mission

Vybrané mestá získajú podporu na ďalšie plánovanie opatrení v oblasti klímy a energetiky a na implementáciu systémových a inovatívnych prístupov k dosiahnutiu nulového znečistenia, väčšiu odolnosť a orientáciu na ľudí. Riešenia a cesty k nulovej spotrebe energie testované v rámci Urban Transitions Mission budú zdieľané s alianciou viac ako 12 500 signatárov GCoM (Globálneho paktu primátorov a starostov) s cieľom inšpirovať všetky mestá na ich ceste k dekarbonizácii a urýchliť prechod k nulovej spotrebe energie v mestách na celom svete.

Viac informácií nájdete na stránke Urban Transitions Mission.

O misii Urban Transitions Mission Innovation

Misia Inovácia (Mission Innovation) Misia Inovácia (MI) je globálna iniciatíva 23 krajín a Európskej komisie (v mene Európskej únie) zameraná na čistú energiu. Jej sedem misií spája aliancie zamerané na realizáciu medzi krajinami, korporáciami, investormi a výskumnými inštitúciami, ktoré stanovujú ambiciózne ciele a poskytujú impulz na zabezpečenie rýchlejšieho realizovania väčšieho počtu net-zero inovácií.

Misia Urban Transitions Mission Innovation bola oficiálne spustená na konferencii COP26 v Glasgowe. Stoja za ňou Európska komisia (GR pre výskum a inovácie), Globálny dohovor primátorov a Spoločná partnerská iniciatíva JPI Urban Europe. Globálna misia nadväzuje na európsku misiu 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest. Ako taká dostáva podporu od Centra misie Urban Transitions, centra pre globálnu výmenu poznatkov o mestách a klíme, ktoré bolo spustené v decembri 2022 s finančnou podporou EÚ vo výške 2 miliónov EUR z programu Horizont Európa. Centrum uľahčuje vzájomné vzdelávanie a výmenu poznatkov medzi európskymi a medzinárodnými iniciatívami a zainteresovanými stranami v oblasti klímy, a to aj prostredníctvom každoročného inovačného samitu.

Mission Innovation

Ďalšie Mission Innovations:

Zdroj: IM, 30.5.2023, mit