Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva iniciatívy EmpoWOMEN

EmpoWOMEN je spoločná iniciatíva, ktorú vedie Sploro v partnerstve s Tech Ukraine, Startup Wise Guys a Business Angels Europe. Tento projekt, financovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Horizon Europe Research and Innovation, ktorý sa snaží prekonať prekážky, ktorým čelia ženy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií s cieľom zlepšiť rovnosť v podnikaní v oblasti hlbokých technológií.

Projekt EmpoWOMEN bude mať dve otvorené výzvy. Prvá výzva na podávanie žiadostí je naplánovaná na 8. januára 2024 a potrvá do 8. marca 2024 v súlade s Medzinárodným dňom žien.

Primárnym účelom rozprúdiť spoluprácu a urobiť významnú zmenu tým, že ponúkneme exkluzívny program pre rast podnikov vedených ženami v krajinách, ktoré sú v súčasnosti menej zastúpené.

Čo ponúkame?

· Až 45.000 EUR vo financovaní bez vlastného kapitálu

· Šesťmesačný podporný program

· Prístup k mentorom najvyššej úrovne

· Poukazy na technické podujatie

· Exkluzívny program investičnej pripravenosti s obchodnými anjelmi

· Výber mentorov a expertov na základe potrieb

· Ocenenia pre najlepšie začínajúce podniky na kohortu

Kto sa môže prihlásiť do 1. otvorenej výzvy?

· Deep tech Startups: Startup musí byť zapojený do vývoja pokročilých a prevratných technológií v súlade s európskymi definíciami pre deeptech.

· Women Leadership: Je nevyhnutné, aby vedenie startupu viedli ženy, pričom kľúčovú úlohu zohráva aspoň jedna žena, či už ako spoluzakladateľka, členka hlavného manažérskeho tímu alebo v predstavenstve.

· Majetková účasť: Očakáva sa, že ženy budú mať významný podiel na majetkovom vlastníctve startupu.

· Geografická poloha: Spoločnosť musí byť legálne založená v: tzv. wideningovej krajine: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.

· Najvzdialenejšie regióny: Guadeloupe, Francúzska Guyana, Réunion, Martinik, Mayotte a Saint-Martin (Francúzsko), Kanárske ostrovy (Španielsko), Guadeloupe, Francúzska Guyana, Réunion, Martinik, Mayotte a Saint-Martin (Francúzsko).

· Pridružené krajiny: Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Severné Macedónsko, Gruzínsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Odkaz pre záujemcov, kde sa môžu informovať o procese podávania žiadostí.

Viac informácií nájdete aj na LINKEDIN, FACEBOOK, TWITTER