Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva ERC Consolidator grants 2021 je otvorená

Ste vedec, ktorý chce upevniť vašu nezávislosť založením vlastného výskumného tímu? Alebo ste si kvalitný výskumný tím už vytvorili a chcete ho posilniť? Grant ERC Consolidator by mohol byť pre vás.

Výzva ERC Consolidator grants je otvorená pre výskumníkov vo všetkých vedných odboroch. Podpora je cielená na „frontier research“ (výskum smerujúci za hranice poznaného), predovšetkým na projekty, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy, otvárajú nové výskumné perspektívy alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín.

Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) v období 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Jediným hodnotiacim kritériom je vedecká excelentnosť – originálna myšlienka, sľubné vedecké výsledky a vynikajúci návrh výskumu.


Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 20. apríl 2021, 17:00 CET

Celkový rozpočet výzvy: 633 miliónov € (očakávaný počet podporených projektov: 319)

Bližšie informácie o výzve

Predkladanie žiadostí

Detailné informácie pre uchádzačov

Aktualizované: 12.3.2021, zdroj: Funding & tenders opportunities portal a web ERC, autor: zur