Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva ERC Advanced Grants 2021 je otvorená

Európska rada pre výskum (ERC) zverejnila novú výzvu na predkladanie projektov ERC Advanced Grants.

Ste etablovaný vedec alebo výskumný pracovník, ktorý hľadá dlhodobé financovanie špičkového výskumného projektu?

Máte ambíciu posunúť hranice poznania vo svojej oblasti alebo sa venovať výskumu na hranici rôznych disciplín? 

Uchádzačom o ERC Advanced Grants môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorý v období posledných desať rokov pred zverejnením výzvy dosiahol prelomové alebo originálne výsledky vo svojom odbore.

Doba trvania projektov: max. 5 rokov

Rozpočet: max. 2,5 mil. €/projekt (plus doplnkové financovanie až do výšky 1 mil. € na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených počiatočných nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam, náklady na experimentálny a terénny výskum)

Termín uzávierky na predkladanie projektov: 31 august 2021

Celkový rozpočet výzvy: 626 miliónov €

Bližšie informácie o výzve

Predkladanie žiadostí

Detailné informácie pre uchádzačov

ERC Advanced Grant 2021

V prípade záujmu o viac informácií, kontaktujte príslušné NCP.

Zdroj: ERC a Funding & Tenders Opportunities portal, 20.5.2021,zur