Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Využitie nových technológii na podporu zdravého a aktívneho starnutia

The Pilots for Healthy Active Ageing (Pharaon) je projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020 a je zameraný na podporu zdravého a aktívneho starnutia.

V rámci projektu boli vytvorené platformy, ktoré poskytujú pokročilé služby, zariadenia správu a vyhodnocovanie relevantných údajov. Sú postavené na vyspelých moderných otvorených platformách a integrujú už existujúce technológie.

aktivne starnutie

Cieľom programu otvorených výziev Pharaon je rozšíriť výhody platformy Pharaon za hranice súčasných pilotných projektov a ponúknuť príležitosť ďalším poskytovateľom prispieť svojimi riešeniami a technológiami do projektu a podporiť vývoj ekosystému Pharaon.

Výzva je otvorená pre podniky vrátane MSP. Podporu je možné získať na 6-mesačne projekty do výšky 50 000 EUR.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 31.12.2021

Bližšie informácie

Text výzvy

Zdroj: Pharaon, 05.11.2021, mob