Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Využite možnosť prispieť k tvorbe pracovného programu Horizont Európa na rok 2025

Európska komisia zverejnila hlavné navrhované tematické orientácie plánované pre pracovný program Horizontu Európa na rok  2025 v oblastiach:

  • klastre 2. piliera,
  • Misie EÚ a prierezové aktivity,
  • Európske inovačné ekosystémy,
  • Nový Európsky Bauhaus,
  • Výskumné infraštruktúry.

Feedback opportunity for Horizon Europe work programme 2025 now open!

Okrem zverejnených tematických orientácií je pri každom dokumente sprístupnený krátky dotazník, kde môžete vyjadriť svoj názor k jednotlivým častiam a podieľať sa tak na tvorbe dokumentu.

Vaše odpovede zaslané prostredníctvom prieskumu prispejú k spoločnej tvorbe „hlavného“ pracovného programu na rok 2025. Možnosť spätnej väzby je otvorená od 15. apríla 2024 a končí sa 6. mája 2024. Je to skvelá príležitosť pre všetky zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú výskumom v daných oblastiach, aby poskytli spätnú väzbu a vyjadrili svoje smerovanie. Spätná väzba sa zbiera na úrovni „destinácií“ alebo misií EÚ.

Je možné vyplniť jeden alebo viacero dotazníkov. Prosíme o zdieľanie tejto informácie aj medzi vašimi kolegami, aby výzvy v programe na rok 2025 čo najviac odzrkadľovali požiadavky organizácie a zvyšovali tak možnosti úspešného podania žiadosti.

Odkazy na dôležité stránky:

Dotazníky máte možnosť vypľňať do 6. mája 2024 na stránke EK.

24.4.2024, mit + elz