Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výsledky prvej výzvy ERA Talents

Celkovo až 9 projektov z výzvy ERA Talents bude financovaných celkovou sumou 23,8 milióna eur. Výzva bola otvorená do 15. 11. 2022. ako CSA typ. Grantové zmluvy budú podpísané do mája 2023 a projekty začnú realizovať aktivity od júna do septembra 2023.

Výzvy ERA Talents majú za cieľ zvýšiť interoperabilitu kariéry a zamestnateľnosť výskumných a inovačných talentov naprieč sektormi, s ťažiskom v tzv. wideningových krajinách. Zameriava sa na medzisektorovú cirkuláciu talentov a spoluprácu medzi akademickou sférou a podnikmi pre knowledgetransfer.

ERA talents

Zdroj: EREA, 28.2.2023