Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výročná správa o činnosti EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja a o monitorovaní programov Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2022

Európska komisia uverejnila najnovšie vydanie Výročnej správy o činnosti Európskej únie v oblasti výskumu a technologického rozvoja a o monitorovaní programov Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2022. Významná časť správy je venovaná politickým aktivitám v roku 2022 a zameriava sa na vojnu Ruska proti Ukrajine a jej dôsledky pre EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

Obsahuje tiež monitorovaciu časť s údajmi o programoch Horizont Európa, Horizont 2020 a Euratom v roku 2022.

Na záver správa poskytuje výhľad v oblasti VaI na rok 2023. Výročná správa je právne požadovaná za účelom informovania Európskeho parlamentu a Rady.

Výročná správa 2022 – v slovenskom jazyku – na stiahnutie

Zdroj: EK, 6.6.2023, kas