Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vykurovanie a chladenie bez fosílnych palív: H2020 projekt Act!onHeat otvára prvú výzvu na predkladanie žiadostí

Vykurovanie a chladenie predstavujú polovicu celkovej spotreby energie v Európe, pričom 75 % je stále závislých od fosílnych palív. Na zníženie závislosti od fosílnych palív a zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov je nevyhnutnou podmienkou strategické plánovanie vykurovania a chladenia. Nie všetky obce a mestá však majú dostatočné znalosti, zdroje a skúsenosti v tejto oblasti.

fossil fuel heating

Práve preto projekt Act!onHeat financovaný z Programu HORIZONT 2020 vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o technické poradenské služby. Výzva bude otvorená do 29. apríla 2022 a poskytne obciam podporu pri vypracovaní vysokokvalitných strategických plánov vykurovania a chladenia na základe nástrojov Hotmaps a THERMOS, ktoré boli predtým vyvinuté v rámci projektov programu Horizont 2020.

Projekt Act!onHeat, ktorý koordinuje Fraunhoferov inštitút spolu s ďalšími partnermi spoločností Eclareon, TU Wien, Centra pre udržateľnú energiu, CREARA a ICLEI Europe, bude podporovať obce pri vypracovaní alebo zlepšení ich plánov vykurovania a chladenia na základe novo vyvinutého pracovného postupu. Žiadatelia budú hodnotení a vyberaní na základe ich ambícií, záujmu a potrieb.

Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do 29. apríla 2022 a prihlásiť sa do nej môžu samosprávy prostredníctvom prieskumu EUSurvey. Ďalšie dve výzvy budú v rámci projektu otvorené do konca roku 2023.

A visual saying 'sign up for the support facility'

Zdroj: Projekt Act!onHeat, 20.4.2022, mit