Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyhodnotenie prvých výziev na rok 2024 v oblasti energetiky

Jedna z prvých výziev klastra 5 na rok 2024 HORIZON-CL5-2024-D3-01 bola uzavretá 16. januára 2024. Celkovo bolo do výzvy predložených 264 projektových návrhov.

Po ukončení hodnotiaceho procesu Európska komisia zverejnila výsledky a finančne podporí implementáciu 43 výskumno-inovačných projektov na podporu riešení v sektore energetiky (sustainable, secure and competitive energy supply) spolu za 246 miliónov eur.

Dňa 12. septembra 2023 bolo v rámci výzvy HORIZON-CL5-2024-D3-01 otvorených 17 tém v oblastiach:

  • udržateľné a stabilné energetické dodávky energie z OZE (Global leadership in renewable energy)
  • energetické siete a uskladnenie energie (Energy systems, grids and storage)

Podrobné informácie k jednotlivým témam a predloženým projektovým návrhom nájdete v tabuľke:.

Tematická oblasť
Topic Topic (názov témy)
Typ projektu
počet hodnotených projektových návrhov
nad hranicou threshold počet podporených projektov
počet predpokladaných schv. projektových návrhov rozpočet na tému  (mil. EUR ) odporúčaný rozpočet na projekt (mil. EUR)
Global leadership in renewable energy HORIZON-CL5-2024-D3-01-01 Alternative equipment and processes for advanced manufacturing of PV technologies IA 11 7 2 2 24 24.1
HORIZON-CL5-2024-D3-01-02 Low-power PV IA-LS 14 10 2 2 6 6.2
HORIZON-CL5-2024-D3-01-03 Demonstration of improved intermediate renewable energy carrier technologies for transport fuels IA-LS 11 4 2 2 20 19.1
HORIZON-CL5-2024-D3-01-04 Improvement of light harvesting and carbon fixation with synthetic biology and/or bio-inspired//biomimetic pathways for renewable direct solar fuels production RIA 13 6 2 2 8 8.0
HORIZON-CL5-2024-D3-01-05 Development of carbon fixation technologies for biogenic flue gases RIA 13 2 2 2 8 7.7
HORIZON-CL5-2024-D3-01-06 Innovative applications/integration of geothermal heating and cooling in industry RIA 12 6 3 3 9 9.0
HORIZON-CL5-2024-D3-01-07 Development of hydropower equipment for improving techno-economic efficiency and equipment resilience in refurbishment situations RIA 14 8 2 2 8 7.9
HORIZON-CL5-2024-D3-01-08 Demonstration of sustainable wave energy farms IA 12 4 2 2 38 36.7
HORIZON-CL5-2024-D3-01-09 Africa-EU CO-FUND action Co-fund 1 1 1 1 10 10.0
HORIZON-CL5-2024-D3-01-10 Next generation of renewable energy technologies RIA 94 26 9 9 27 26.6
Energy systems, grids & storage  HORIZON-CL5-2024-D3-01-11 AI Testing and Experimentation Facility (TEF) for the energy sector – bringing technology to the market IA 8 5 3 3 16 15.8
HORIZON-CL5-2024-D3-01-12 Energy Management Systems for flexibility services IA 19 15 2 2 10 10.0
HORIZON-CL5-2024-D3-01-13 DC and AC/DC hybrid transmission and distribution systems RIA 5 3 2 2 13 12.0
HORIZON-CL5-2024-D3-01-14 Condition & Health Monitoring in Power Electronics (PE) – Wide Band Gap PE for the energy sector RIA 7 5 3 3 13 12.3
HORIZON-CL5-2024-D3-01-15 HVAC, HVDC and High-Power cable systems RIA-LS 10 6 3 3 16 16.2
HORIZON-CL5-2024-D3-01-16 Demonstration of innovative pumped storage equipment and tools in combination with innovative storage management systems IA 6 3 1 1 8 8.0
HORIZON-CL5-2024-D3-01-17 Development and integration of advanced software tools in SCADA systems for High, Medium and Low voltage AC/DC hybrid systems IA 2 2 2 2 12 12.0
TOTAL 252 113 43 43 246 241.6

Trinásti slovenskí žiadatelia sa zúčastnili projektových konzorcií ako partneri a predložili 7 projektových návrhov.

Ani jeden z týchto návrhov neuspel v konkurencii vyše 240 projektových návrhov. V téme HORIZON-CL5-2024-D3-01-16 skončil projektový návrh so slovenskou účasťou na rezervnom zozname a má šancu, že získa financovanie.

 

mit,27.5.2024