Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Veľký záujem o výzvu Spoločného podniku pre čistý vodík na rok 2024

Výzva Spoločného podniku pre čistý vodík HORIZON-JTI-CLEANH2-2024 mala uzávierku 17. apríla 2024.

Celkovo bolo do výzvy predložených 151 projektových návrhov, ktoré po kontrole úplnosti a oprávnenosti postúpia do odborného hodnotenia.

Pozrite si počet predložených projektových návrhov do jednotlivých tém výzvy:

 

Oblasť: RENEWABLE HYDROGEN PRODUCTION

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-01: 9 projektových návrhov

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-02: 12 projektových návrhov

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-03: 23 projektových návrhov

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-04: 10 projektových návrhov

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-05: 3 projektové návrhy

 

Oblasť: HYDROGEN STORAGE AND DISTRIBUTION

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-01: 2 projektové návrhy

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-02: 6 projektových návrhov

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-03: 2 projektové návrhy

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-04: 1 projektový návrh

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-05: 2 projektové návrhy

 

Oblasť: HYDROGEN END USES: TRANSPORT APPLICATIONS

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-01: 3 projektové návrhy

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-02: 3 projektové návrhy

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-03: 10 projektových návrhov

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-04: 2 projektové návrhy

 

Oblasť: HYDROGEN END USES: CLEAN HEAT AND POWER

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-04-01: 10 projektových návrhov

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-04-02: 8 projektových návrhov

 

Oblasť: CROSS-CUTTING

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-05-01: 6 projektových návrhov

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-05-02: 10 projektových návrhov

 

Oblasť: HYDROGEN VALLEYS

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-01: 12 projektových návrhov

–       HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-02: 17 projektových návrhov

Výsledky z hodnotiaceho procesu budú komunikované žiadateľom koncom júla 2024 – začiatkom augusta 2024.

 

mit, 26.4.2024