Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

V rámci výziev pre oblasť vesmír bolo podaných 185 projektových návrhov

Prvé výzvy programu Horizont Európa pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, ktoré sa orientovali na oblasť Vesmír (Destinácia 5 pracovného programu Horizont Európa pre roky 2021 a 2022), mali uzávierku dňa 16.02.2022.

Vo výzvach v oblasti vesmír bolo podaných spolu až 185 projektových návrhov.

Prehľad počtu podaných projektových návrhov v jednotlivých témach.

Viac informácií získate od NCP pre klaster 4

Zdroj: Funding & Tenders Opportunities Portal, 25.03.2022, erh