Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Uzatvorili sa prvé výzvy v klastri 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Dňa 7. októbra 2021 boli uzatvorené prvé výzvy v klastri Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v rámci programu Horizont Európa.

Predložených bolo 378 projektových návrhov. Celkovo je alokovaných 158 mil. euro na financovanie výskumných a inovačných projektov zameraných na sociálnu, ekonomickú, technologickú a kultúrnu transformáciu na podporu demokracie a ochrany kultúrnych hodnôt.

Hodnotiaci proces žiadostí začne v októbri 2021. Výsledky hodnotenia sa očakávajú vo februári 2022. The European Research Executive Agency (REA) podpíše zmluvy s úspešnými žiadateľmi v máji 2022.

Prehľad predložených projektových žiadostí podľa jednotlivých destinácií:

Destinácia 1 – Democracy and governance: 68 žiadostí (rozpočet 49.5 mil. Euro)

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: 13 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: 10 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03: 26 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: 10 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05: 9 žiadostí

Destinácia 2 – European cultural heritage and the creative industries: 179 žiadostí (rozpočet 51.5 mil. Euro)

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01: 23 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02: 29 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03: 31 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: 94 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-01: 1 žiadosť

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-01: 1 žiadosť

Destinácia 3 – Social and economic transformations: 131 žiadostí (rozpočet 57 mil. Euro)

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01: 3 žiadosti

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-02: 12 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03: 14 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: 15 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: 68 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06: 6 žiadostí

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07: 13 žiadostí

Kontakt na Slovensku pre viac informácií

Zdroj: F&Tportal / REA, 12.10.2021, elz